Nguyên do nên đến Đà Nẵng?

Không phải tự nhiên Đà Nẵng được gọi là Thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Cũng không phải ngẫu nhiên nơi này trở thành...